Yhdessä olemme enemmän: Valkeakoskelle on perustettu uusi voimisteluseura

28.2.2019


Haka Gym ry ja Valkeakosken Koskenpojat ry:n Voimistelujaosto ovat neuvotelleet toimintojensa yhdistämi­sestä aktiivisesti syksystä 2018 lähtien. Neuvottelujen lopputuloksena Haka Gymin johtokunnan ja VaKP Voimistelujaoston jäsenet sekä seuraneuvotteluissa aktiivisesti mukana olleet toimihenkilöt ovat päättäneet yhdessä perustaa uuden voimisteluseuran Valkeakoskelle. Seura on nimeltään Valkeakosken Voimistelijat ry ja se perustettiin tässä vaiheessa hallinnollisista syistä.

Valkeakosken Voimistelijat ry:n puheenjohtajana aloittaa Hanna Salminen ja varapuheenjohtajana Outi Leuh­tonen. Muut hallituksen jäsenet ovat Tiina Koljander, Riitta Latosaari, Hanna Lindberg, Krista Rantala, Sari Rantanen, Siru Rohola ja Hanna Vanhanen.

Tulevan kevään ajan Haka Gymin ja Valkeakosken Koskenpoikien Voimistelujaoston toiminta jatkuu ennallaan. Uuden, valkeakoskelaisen voimistelun yhteen keräävän seuran toimintojen aloitusta käsitellään seuraavaksi molempien seurojen kokouksissa ja toiminta on tarkoitus aloittaa 1.8.2019. Tarkemmin toiminnasta tiedotetaan kevään edetessä.

Uuden yhteisen seuran perustamista koskevia tunnusteluja ja yhteistyötä on tehty jo use­amman vuoden ajan. Syksystä 2018 tiiviisti käytyjen neuvottelujen taustalla oli ensisijaisesti tavoite tuottaa entistäkin laadukkaam­pia voimistelun ja liikunnan palveluita Valkeakosken seudulle niin harrasteliikunnan kuin kilpaurheilunkin pa­rissa. Suunnitteluun on osallistunut suuri joukko seuratoimijoita molemmista seuroista. Uudella seuralla on erinomaiset mahdollisuudet vahvistaa entisestään Valkeakosken seudun voimistelu- ja liikuntatoimintaa. Valkeakosken Voimistelijat ry:ssä yhdistyvät kahden vahvan voimistelutoimijan pitkät perinteet ja osaaminen.

Valkeakosken Voimistelijat ry:n visiona on, että Valkeakoskella voimistelu on kaupungin liikuttavin laji, joka pitää kunnossa kaiken ikää ja tarjoaa elämyksiä, onnistumisia, yhteisöllisyyttä, menestystä sekä iloa.