Uuden seuran neuvottelut etenevät

21.1.2019


Haka Gym voimisteluseuran johtokunta ja VaKP Voimistelujaosto ovat 2018 syksyn aikana kokoontuneet tiheästi arvioidakseen uuden voimisteluseuran perustamista Valkeakoskelle.

Nykyisten toimintojen ja mahdollisen uuden seuran eri osa-alueiden arviointia ja kehitystä varten perustettiin pienryhmät, jotka ovat kartoittaneet oman osa-alueensa yhdistämisedellytyksiä tehokkaasti. Neuvottelut ovat tuoneet paljon uusia näkökulmia nykyisten seurojen toiminnasta, ja ideoita millainen uusi seura voisi olla ja miten molemmat seurat voisivat kehittää toimintaa yhdessä eteenpäin. Sparrausapua ja koulutusta on syksyn aikana saatu niin Voimisteluliiton edustajilta, kaupungilta, aiemmin yhdistyneiltä seuroilta kuin ulkopuolisilta kouluttajilta.

Sunnuntaina 20.1.2019 kaikki työryhmät istuivat yhdessä tarkastelemaan mahdollisen uuden seuran toiminnan kannalta konkreettisempia askelmerkkejä eteenpäin. Päivässä mietittiin käytännön kautta, mitä lisäarvoa uusi seura toisi nykyisille jäsenilleen ja toiminnassa mukana oleville. Tunnistettiin samalla nykyisten jäsenistöjen tarpeet seuran toiminnalle sekä kysyntä monipuoliselle ja laadukkaalle seuratoiminnalle. Seurat hahmottelivat myös yhdessä strategian luomista ja ideoivat käytännön tasolla, miten pitää yhteisöllinen seuratoiminta elinvoimaisena ja laadukkaana liikunta-alan ja toimintaympäristön nopeasti muuttuvassa pelikentässä.

Tunnustelut uuden seuran perustamisesta jatkuvat seurojen omissa sisäisissä kokouksissa, ja molempien seurojen tahtotila uuden seuran perustamisesta julkaistaan helmikuun 2019 aikana.